Inspiration til samskabelse

Samskabelse findes i mange udformninger og på mange niveauer. Her kan du hente inspiration til, hvordan samskabelse kan gøres i praksis.

 

Selvom samskabelse er et nyt begreb, findes der allerede eksempler på initiativer, der har fundet sted som samskabelsesprocesser.

 

Hent inspiration i cases om samskabelse i fx boligområdet Påskeløkken.

Eller læs, hvad deltagerne på Frivilligrådets årsmøde 2012 opfatter som gode rammer for samskabelse.

 

Du kan også følge med i Frivilligrådets Projekt Sæt Værdien Fri, som vil skabe en model for forberedelsen til samskabelse.

Endelig kan du se Frivilligrådets bud på 6 principper for samskabelse.

 


Linksamling

Forskellige samarbejdsformer er et emne, som flere aktører beskæftiger sig med. Hent fx også inspiration hos:

Samproduktion – På vej mod en ny velfærdsmodel (MindLab).

Veje til Ressourcedanmark (Mandag Morgen).

Investér før det sker (Kommunernes Landsforening).

Det sociale enzym (KAB) 

 


Læs også

Interviewet med Frivilligrådets næstformand Klaus Majgaard: Man kunne jo starte med at erkende, at man er ’stuck’.

Om samskabelse i Frivilligrådets strategi.

Om Frivilligrådets Projekt Sæt Værdien Fri om samskabelse.

Formand Vibe Klarup Voetmanns blog: Samskabelse – en vej til bæredygtig velfærd.