Hvad er samskabelse?

Der er allerede mange ord for samarbejde mellem civilsamfund – borgere og frivillige foreninger – og kommuner og mange måder at gribe det an på. Samproduktion, co-governance og partnerskaber er blot eksempler, og ordene kan af og til virke til at blive brugt i flæng. Frivilligrådet er optaget af at klargøre betydningen af begreberne og at fremhæve den forskel, der er i forskellige måder at samarbejde på.

 

Især begrebet samskabelse har Rådets interesse. Samskabelse er i Rådets optik en ny måde at samarbejde på, som er særligt relevant for at udvikle og ommøblere velfærden, som vi har kendt den i mange år. Rådet har et bud på, hvad der adskiller samskabelse fra andre former for samarbejde: Samskabelse retter et særligt fokus på en proces, hvor forskellige aktører sammen udvikler ny velfærd. Der er i dag mange eksempler på, at kommunen inddrager en forenings aktiviteter i et velfærdstilbud, som kommunen er ved at udvikle. Samskabelse går videre end det. I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde frem til kernen i et problem for dernæst i fællesskab – med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser – at forsøge at finde en løsning på problemet. Et vigtigt element er, at samskabelse udbreder initiativretten og deltagelsesretten.

 

Men samskabelse er et begreb, der stadig er under udvikling. Udviklingen sker samtidig med, at virkeligheden tilpasser sig de nye tider, og den særlige samarbejdsform får bedre fat. Frivilligrådet arbejder i Projekt Sæt Værdien Fri på at udvikle modeller, principper og anbefalinger til, hvordan især frivillige foreninger og kommuner kan sætte en god samskabelsesproces i gang. I Frivilligrådets partnerskaber med kommunerne Odense og Aarhus har Rådet en løbende sparring med kommunerne om, hvordan samskabelse foregår i praksis. Erfaringerne fra partnerskaberne indgår i Rådets arbejde med at udvikle og kvalificere samskabelsesbegrebet samt med at videreformidle de gode erfaringer med samskabelse til andre kommuner, foreninger og andre aktører.

 

Frivilligrådet har udviklet et bud på 6 principper for samskabelse. Derudover har Rådet oprettet samskabelse som artikel på Wikipedia, hvor vi kommer med vores første bud på en definition på begrebet. Et af de fineste eksempler på samskabelse er den frie internetbaserede encyklopædi Wikipedia, hvor alle kan bidrage til formidling og fortolkning af viden og begreber. Vi håber,at alle der har mod på det vil bidrage til at gøre os klogere på samskabelse ved at skrive videre på og redigere det ny opslag - og samtidig eksemplificere, hvad det hele handler om.

 

Læs mere om tankerne bag Frivilligrådets artikel om samskabelse på Wikipidia.

 

God dialog!

 


Frivilligrådets bud på 6 principper for samskabelse.

Deltag i debatten om samskabelsesbegrebet på Wikipedia, og læs hvorfor Frivilligrådet oprettede artiklen.

Formand Vibe Klarup Voetmanns blog: Samskabelse - en vej til bæredygtig velfærd.

Læs interviewet med Frivilligrådets næstformand Klaus Majgaard: Man kunne jo starte med at erkende, at man er ’stuck’.

Læs om samskabelse i Frivilligrådets strategi.

Læs om Frivilligrådets Projekt Sæt Værdien Fri om samskabelse.

Læs om Frivilligrådets partnerskaber med Odense og Aarhus Kommuner.