Hjælp til prostituerede drukner i møder og udvalg

Frivilligrådet kommenterer på Politikens kronik (27. november): Hjælp til prostituerede drukner i møder og udvalg.Pressemeddelelse

Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet udtaler:


”For tiden snakker man meget om fremtidens velfærd og en større inddragelse af civilsamfundet i skabelsen af velfærd – såkaldt samskabelse. Frivilligrådet er selv en markant fortaler for denne øgede samskabelse og for en mere strategisk brug af frivillighed. Vi går rundt og fortæller os selv, at det ser rigtigt godt ud, det offentlige er blevet mere lydhøre, vi oplever kommunerne række ud efter civilsamfundets kompetencer på dagligt basis.

Derfor smerter det ekstra meget at bevidne det forløb, som netop nu udfolder sig omkring regeringens indsats mod prostitution og dens konsekvenser.
Historien er kort, at regeringen har afsat 46 mio. kroner over 4 år til Projekt Exit Prostitution som blev vedtaget ved finansforhandlingerne sidste år. Projektet skal være med til at løfte den nuværende regerings socialpolitiske ambitioner i forhold til at hjælpe prostituerede ud af prostitution på en værdig måde.
Problemet er blot, at projektet dels er et år forsinket, eller nærmere – slet ikke kommet i gang. Hvad der er endnu værre er, at måden regeringen har valgt at søsætte projektet, på ingen måde lever op til en moderne forståelse af skabelsen af velfærd:

Dette område er tilmed frivillig classic: et område, hvor der er en lang tradition for, at frivillige sociale organisationer løser problemer og skaber kontakt til mennesker på kanten af samfundet. De frivillige organisationer når dybere ned og længere ind, derfor er de frivillige organisationer nøglen til effekt. Altså bør moderne velfærdsudvikling involvere disse ressourcer. Der er brug for en styringstænkning fra det offentlige, som tager højde for denne oplagte ressource, som er derude og bare venter på at blive inddraget og taget alvorligt. Når det ikke sker, skaber det mistillid og frustrationer over det offentlige – hvad man kan læse om i dagens kronik. Og ikke mindst – det skaber dårligere og ineffektiv velfærd!

Som formand for Frivilligrådet, der rådgiver regeringen og Folketinget om frivillighed, er jeg ikke
tilfreds med, at projekter af denne type starter uden en dialog med de partnere, der er bedst til at løse problemerne – de frivillige organisationer. Det er de frivillige organisationer, som her er de egentlige eksperter på feltet; det er dem, der kan komme i kontakt med de borgere, det hele handler om!

Jeg er ked af at sige det, men dette er simpelthen dårligt håndværk fra statens side.”