Frivilligrådets temaer

Frivilligrådet arbejder med en række temaer og projekter. Klik på temaerne neden for og læs mere

 


Frivilligrådets mærkesager 2015-2016

Frivilligrådet arbejder ud fra tre mærkesager. De er: Mere åbne og rummelige fællesskaber, Nye måder at deltage på og Bedre samskabelse


Fokus på integration

Sammen med Rådet for Etniske Minoriteter har Frivilligrådet igangsat en række initiativer, der skal styrke samarbejder på tværs omkring integration


Fokus på fonde

De store fonde øver stigende indflydelse på samfundsudviklingen. For Frivilligrådet er det vigtigt at bidrage til en udvikling, hvor foreningslivets interesser varetages i udviklingen.


Folkebiblioteker og frivillighed

Frivilligheden er under stor udvikling i disse år, hvilket giver plads til nye samarbejdspartnere i den sociale frivillige indsats

 


Frivilig Fredag

Frivilligrådet koordinerer den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag. Læs mere om årets tema her

 


Samskabelse

Et af de mest centrale temaer Frivilligrådet arbejder med er begrebet samskabelse. Samskabelse retter et særligt fokus på en proces, hvor forskellige aktører sammen udvikler ny velfærd.

 


Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivilligrådet har fået til opgave at bistå styregruppen for charterprocessen i planlægningen og gennemførelsen af processen omkring fornyelsen af chartret.