Frivilligrådets temaer


Folkebiblioteker og frivillighed

Frivilligheden er under stor udvikling i disse år, hvilket giver plads til nye samarbejdspartnere i den sociale frivillige indsats

 


Frivilig Fredag

Frivilligrådet koordinerer den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag. Læs mere om årets tema her

 

 


Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivilligrådet har fået til opgave at bistå styregruppen for charterprocessen i planlægningen og gennemførelsen af processen omkring fornyelsen af chartret.