Frivilligrådets partnerskaber

Frivilligrådet har indgået to partnerskaber med henholdsvis Odense Kommune og Aarhus Kommune.

 

Både Odense og Aarhus Kommuner er i gang med et omfattende arbejde om samskabelse med civilsamfundet, og via partnerskaberne får Frivilligrådet derfor lejlighed til at se på nær hold, hvordan samskabelse udspiller sig lokalt. Samtidig kan Rådet rådgive om og være med til på et strategisk plan at udvikle rammerne om samskabelsesprocesserne. Rådet viderebringer som en del af partnerskaberne gode anbefalinger fra de lokale processer til andre foreninger og kommuner, der ønsker at indgå i samskabelsesprocesser.

 

Partnerskaberne med de to kommuner er ligeledes en mulighed for Frivilligrådet for at udvikle samskabelsesbegrebet og anbefalinger om samskabelse yderligere med baggrund i praktiske erfaringer, dilemmaer og udfordringer.

 


Læs om Frivilligrådets partnerskab med Odense Kommune.

Læs om Frivilligrådets partnerskab med Aarhus Kommune.