Frivilligrådets samarbejdspartnere

Frivilligrådets samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er nationalt videnscenter på frivilligområdet i Danmark. Centrets hovedopgave er at bygge bro mellem viden og praksis på tværs af den frivillige sociale sektor og udbyde en række relevante tilbud til frivillige, frivillige sociale foreninger og kommunale aktører. Centret understøtter således den frivillige indsats på velfærdsområdet.

I Frivilligrådets arbejde som politikudvikler og strategisk rådgiver for regering og Folketing, bidrager Center for Frivilligt Socialt Arbejde løbende med viden og praksiserfaring fra deres brede kontaktflade, netværk, udviklingsopgaver og internationale samarbejde. Rådet og sekretariatet anvender løbende data og viden fra blandt andet Frivilligrapporten, som centret udgiver hver andet år.

Vi henviser til centret, når forskere, medier og andre efterspørger viden om fx:

  • Love og regler vedrørende frivillig indsats og frivilligt arbejde.
  • Eksempler og cases på frivillig indsats i relation til forskellige velfærdsudfordringer.
  • Konkret praksisviden fra civilsamfundets samspil med andre aktører, herunder med kommunale aktører.
  • Kommunale politikker og initiativer om frivillighed og medborgerskab.
  • Offentlige tilskudsmuligheder.
  • Love, regler og good practice vedrørende frivillige foreninger herunder spørgsmål vedrørende udarbejdelse af vedtægter, samarbejdsaftaler og ledelse af frivillige samt frivilligpolitikker.
  • Kurser og kompetencetilbud målrettet ansatte og frivillige i foreninger, kommuner, regioner mv. i forhold til fx interne konflikter.
  • Frivilligrådet er repræsenteret med to medlemmer i centrets bestyrelse med henblik på at sikre sammenhæng mellem rådet og centret.

    Centrets faglige nyhedsbrev giver et bredt indblik i tendenser, viden og målrettede tilbud til alle, der beskæftiger sig med det frivillige sociale område. Centrets hjemmeside er www.frivillighed.dk