Frivilligrådets årsmøde 2012

Frivilligrådets årsmøde: Sammen om bedre velfærd

D. 19. november 2012 holdt Frivilligrådet årsmøde i Nationalmuseets historiske rammer.

Temaet for årsmødet var samskabelse og hvordan vi ved at kombinere vores forskellige ressourcer, kompetencer og tilgange på tværs af civilsamfund, den offentlige og private sektor, kan forny den offentlige velfærd.

På programmet var der både eksempler og inspiration fra ind- og udland på hvordan samkabelse kan skabe nye velfærdsløsninger. Bl.a. fortalte Christian Bason fra Mind Lap om hvordan man leder innovation i den offentlige sektor sammen med civilsamfundet. Mandeep Hothi fra Young Foundation berettede om velfærdsudviklingen i Storbritannien, bl.a i forbindelse med "Big Society", og Tanja Hall og Zacharias Legarth forklarede hvordan Hørsholm Kommune via projektet Youth Explorer lykkedes med at involvere og engagere unge.

I de fem workshops; Sundhed og forebyggelse, socialt udsatte, beskæftigelse, uddannelse og det boligsociale kom deltagerne med anbefalinger til hvad der skal til for at samskabelse kan lykkes. Frivilligrådet har samlet anbefalingerne i opsamlingen Gode rammer for samskabelse.

Se programmet


Se slides fra dagens oplæg:


Christian Bason: God samskabelse

Mandeep Hothi: Social innovation in the UK

Tanja Hall og Zacharias Legarth: de unge vil finde deres egne spørgsmål og løsninger


I de fem workshops blev der vist videofilm om forskellige projekter under temaet samskabelse.


Se film om Legepatruljen
Ved fælles hjælp mellem 4 samarbejdspartnere er Legepatruljen blevet et succesfuldt tilbud til alle landets skoler om at sætte skub i legen i frikvarteret. Projektet skal styrke børnenes sundhed og trivsel, gennem en forebyggende indsats i dagligdagen i skolen.

Se film om Café Hr. Berg
Café Hr. Berg er stedet, hvor unge indlagte på Rigshospitalet kan få et pusterum fra sygegangen i rare, sociale omgivelser. Om aftenen er det frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der gør Hr. Berg til et sted, hvor man ikke bare er indlagt, men også helt almindelig ung.

Se film om Mentorforeningen i Middelfart
I Mentorforeningen i Middelfart mødes frivillige mentorer fra lokalområdet med jobsøgende borgere. Det er det stærke sammenhold, der kommer af at mødes til Mentorforeningens arrangementer eller alene, der ofte giver den nødvendige støtte til, at borgerne kan komme i job eller uddannelse.

Se film om Børnerådgiveruddannelsen på Metropol
På Børnerådgiveruddannelsen er undervisere fra både Børns Vilkår og Metropol med til at opkvalificere børnefagligt personale til at arbejde med udsatte børn og unge. For al undervisning på efteruddannelsen gælder det dog, at det er Børns Vilkårs mangeårige erfaringer, der er i spil.

Se film om Det Sociale Laboratorium
I Det Sociale Laboratorium i Bispehaven kan studerende fra VIA University College tage del i det boligsociale arbejde i Trivselshuset. De studerende tilbyder frivilligt deres kompetencer til boligområdets aktiviteter og indsamler samtidig praktisk erfaring til gavn for deres uddannelsesforløb.