Frivilligrådet mener

Frivilligrådet om Socialpolitisk redegørelse

Lidt flere uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er frivillige. Fra 2012 til 2017 er der sket en stigning fra 26% til 30%. Det kan man se af Den Socialpolitiske Redegørelse, der udkom d. 22. juni 2017.

”Det er godt at flere er frivillige, men udviklingen er for langsom, " siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.

Læs mere

Frivillige fællesskaber er en vej til deltagelse i fællesskabet

Frivillige fællesskaber er en vej til deltagelse og en del af svaret på, hvordan vi får dem, der føler sig holdt uden for samfundet, med, skriver Frivilligrådets formand, Vibe Klarup i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Se hele debatindlægget.

Ny civilsamfundsstrategi

Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde har nedsat en task force, der skal hjælpe med at udforme en ny civilsamfundsstrategi. Frivilligrådets formand, Vibe Klarup er med i task forcen:
"Civilsamfundet kan være med til at løse de udfordringer, vi står overfor. Der er en gruppe af udsatte borgere, der føler sig udenfor samfundet. Civilsamfundet er en vej til deltagelse i fællesskaber, men det forudsætter et tæt samspil mellem den offentlige sektor og de frivillige. Der er behov for at skabe bæredygtig økonomi og støttende strukturer for civilsamfundets aktive borgere”.

Læs mere.

Frivilligrådets anbefalinger om frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har igangsat et serviceeftersyn for at forenkle reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at være frivillige. Frivilligrådet anbefaler, at en række principper ligger til grund for en fremtidig model.

Se Frivilligrådets principper.

Foreninger skal genansøge om puljemidler

Frivilligrådet kritiserer, at en række foreninger skal genansøge om puljemidler, de tidligere har fået tilsagn om var deres. Det er uacceptable arbejdsforhold for foreningerne, pointerer Frivilligrådet.

Læs mere i Altinget Civilsamfund.

Frivilligrådet: Fjern regler for, hvad ledige må lave i deres fritid

Et virvar af regler bestemmer, hvor og hvor længe dagpenge- og efterlønsmodtagere må være frivillige i deres fritid uden at miste deres ydelser. Beskæftigelsesministeren bør luge gevaldigt ud i regelkaosset, skriver Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet i et debatindlæg i Altinget Civilsamfund.

Læs mere

Slut med viden og overblik

I dag, d. 19. januar 2017 udkommer den årlige oversigt fra Børne- og Socialministeriet over kommunernes støtte til det frivillige sociale område, den såkaldte § 18-redegørelse. Det er sidste gang denne redegørelse udkommer. Frivilligrådet finder det ærgerligt, at redegørelsen nu afskaffes, da der i høj grad er brug for mere viden om kommunernes finansiering af frivilligheden.

Læs Frivilligrådets pressemeddelse

Er det kommunens borgere eller borgernes kommune?

"Frivillige motiveres ikke af at hjælpe kommunen med bedre velfærdsydelser, men af at gøre en forskel for deres sag og brugere. Samarbejdet bør være drevet af en politisk vision om at skabe et bedre samfund – ikke af at skabe bedre kommunale ydelser og service,” lyder det fra Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann.

Læs mere i Altinget Civilsamfund

Lovforslag om forsikring af frivillige

Social- og Indenrigsministeren vil med et nyt lovforslag lade kommuner tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for de frivillige. Frivilligrådet hilser lovforslaget velkommen og håber på bedre sikkerhed og færre barrierer for frivilligt arbejde.

Læs mere i Altinget Civilsamfund.

Flere indtægtskilder vil sikre øget uafhængighed

Hvis civilsamfundet skal styrke sin position som vagthund, må det være målet at nå til en situation, hvor en forening kan sige nej tak til penge, hvis kravene, der følger med midlerne, ikke flugter med idealerne. Men det kræver, at der rent faktisk er andre steder at hente finansiering. Vi skal derfor bane vejen for, at foreninger og organisationer har mulighed for at etablere forskellige metoder og kilder til indtægt, skriver Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann i Altinget Civilsamfund.

Læs hele debatindlægget

Forsikring af frivillige skal på plads nu

Social- og Indenrigsministeriet har besluttet, at kommuner ikke inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne kan forsikre borgere, der leverer en frivillig indsats. Frivilligrådet mener at loven skal ændres hurtigst muligt.

Læs Frivilligrådets pressemeddelelse

Fondsuddeling åbner for nytænkning

Nordea-fondens støtte til "Danmark spiser sammen" åbner for nytænkning i en tid med enorm konkurrence om begrænsede fondsmidler, skriver Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann i Altinget Civilsamfund.

Læs hele debatindlægget

Velfærd er en fælles opgave

Kommuners medvirken og ressourcer er afgørende for, at vi sammen kan lykkes med borgerdreven velfærd. I Frivilligrådet kan vi se, at der er en udvikling på vej mod et velfærdssamfund, hvor civilsamfundet får en langt vigtigere rolle. Kommunerne er i stigende grad ved at få øjnene op for, hvad frivilligverdenen kan bidrage med på velfærdsområdet.

Læs hele debatindlægget

 

 

Tidligere indlæg under Frivilligrådet mener:
 

Fradragsordninger bliver dyre lærepenge
Minister om puljerod: Ikke godt nok"

Usikker retsstilling for frivillige
Frivillighed kræver tillid
Fremtidens frivillighed er ligeværdig
Frivilligrådet: By kan lære af land
Satspuljeordningen trænger til fornyelse
Frivilligrådet bifalder socialministerens opgør med lukkede puljer
Frivilligrådet opfordrer regeringen til at skabe en helt ny civilsamfundsstrategi

De nye satspuljemidler skal bruges til langsigtede løsninger

Frivilligrådet kritiserer skjult støtte

Lad os ændre på § 18

Det mener Frivilligrådet om folkeskolereformen

Det mener Frivilligrådet om frivillighedschartret

Frivillige kræfter fornyr velfærden

Forsinkede puljebevillinger

Hjælp til prosituerede drukner i møder og udvalg

Der bør tænke strategisk i brug af frivillige. Debatindlæg af Vibe Klarup Voetmann, Berlingske Tidende d. 28. juli 2012