Frivilligrådet bifalder socialministerens opgør med lukkede puljer

Frivilligrådet er tilfredse med den konsekvens socialministeren nu drager af sagen om de lukkede puljer. I en pressemeddelelse meddeler socialminister Manu Sareen, at han afskaffer de såkaldt lukkede puljer, hvor kun håndplukkede organisationer får lov at søge.

Frivilligrådets formand, Vibe Voetmann, glæder sig over socialministerens beslutning:

”Vi er meget glade for de vidtgående ændringer. Det er en stor dag. Så længe jeg kan huske, har vi i den frivillige verden gået og talt om det frustrerende og uigennemskuelige spil om midlerne. Det har været svært at vide, hvad der skulle til for at komme øverst på en ordførers, ministers eller embedsmands balkort. Nu bliver det forhåbentligt gennemskueligt,” siger Vibe Klarup Voetmann.

Baggrunden for ændringerne er den netop afsluttede puljeanalyse, som ministeren igangsatte umiddelbart efter sin tiltrædelse.

"Jeg ønsker fuld gennemsigtighed i Socialministeriets fordeling af støttekroner, og derfor afskaffer jeg nu de lukkede puljer. Alle skal have lige og fair adgang til at søge, så den nystartede ngo, der ikke nødvendigvis har en offentlig profil, også kan melde sig på banen. Åbenhed er afgørende for, at man kan have tillid til, at støtten bliver uddelt rigtigt," siger socialminister Manu Sareen.

Ministeren varsler desuden ændringer i forhold til praksis omkring fordelingen af satspuljemidlerne. Hidtil har satspuljeordførerne været involveret i godkendelsen af, hvem der skal have støtte, hvilket er en praksis kammeradvokaten udtrykker alvorlige betænkeligheder overfor i puljeanalysen.

"Der skal ikke herske tvivl om, hvem der træffer beslutning om tildeling. Derfor indfører jeg nu helt klare retningslinjer for, hvornår der er tale om en administrativ beslutning i ministeriet, og hvornår vi træffer politiske beslutninger i kredsen af partier bag satspuljen," siger socialminister Manu Sareen.

Læs mere:
Politiken: Sareen: Satspuljepraksis er på kant med grundloven
Politiken: Socialministeren skrotter lukkede puljer efter Zornig-sagen