Frivillig Fredag

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Den falder altid på den sidste fredag i september. I år d. 30. september 2016. Frivillig Fredag blev etableret i forbindelse med det Europæiske år for frivilligt arbejde i 2011.

 

Dagen har bl.a. til formål at:

  • Markere og anerkende frivilligheden
  • Synliggøre det frivillige arbejde
  • Give borgere, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være frivillige for en dag

Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. Tiden op til frivillighedsdagen vil være præget af foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden.

 

Det er målet, at alle fra virksomheder og kommuner til uddannelsesinstitutioner, foreninger og enkeltpersoner skal være med til at løfte dagen – nogle som arrangører, andre som aktive frivillige.

 

På landsplan er det Frivilligrådet, der står for planlægningen og koordineringen af dagen. Frivilligrådet bliver betjent af Frivilligrådets sekretariat. I det daglige er det derfor sekretariatet, der samler trådene.

Tema for 2016: Veje til deltagelse

I år er temaet for Frivillig Fredag Veje til deltagelse. Frivilligheden har et stort potentiale i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med. Frivilligheden kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Arrangører af Frivillig Fredag 2016 inviteres derfor til at lave aktiviteter, der på en eller anden måde behandler temaet Veje til deltagelse.


Læs mere om Frivillig Fredag på www.frivilligfredag.dk.