Forsinkede puljebevillinger

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann, har på baggrund af Johs Bertelsen og Mona Gaarsdals indlæg i Information "Urimelig start på året for de frivillige", fra d. 7. januar, om forsinkede puljebevillinger, bedt om Social- og integrationsministeriets bemærkninger til indlægget.

Johs. Bertelsen er formand for Frivilligt Forum og Mona Gaarsdal er formand for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

I indlægget gør de opmærksom på, at en lang række frivillige organisationer, foreninger og frivilligcentre endnu ikke ved, om de har penge til lønninger af medarbejdere pr. 1. januar. Det skyldes, at de ikke har fået svar på deres ansøgninger til en række puljer, der skulle have været bevilget i december 2012. Ifølge indlægget forventer Socialministeriet tidligst at være klar med bevillingsbeslutningerne i midten af januar.

Som Johs. Bertelsen og Mona Gaarsdal understreger, så stiller det de frivillige organisationer og frivilligcentrene i en meget vanskelig situation med urimelige arbejdsvilkår. Det er samtidig i modstrid med Socialministeriets egne anbefalinger fra 2011 om, ”at projektbevillinger skal foreligge senest tre måneder, før bevillingen kommer til anvendelse”.

Læs Social- og integrationsministeriets svar.

Læs debatindlægget "Urimelig start på året for de frivillige".

Læs også "Bureaukrati kvæler frivilligt arbejde" af Johs. Bertelsen, formand for Frivilligt Forum.