Følgegruppen til Projekt Sæt Værdien Fri

Følgegruppen til Projekt Sæt Værdien Fri består af følgende ressourcepersoner:

  • Mads Espersen, medlem af Frivilligrådet
  • Helle Gerber, leder af Frivilligcenter Vesterbro
  • Annette Colding, organisationskonsulent i Red Barnet
  • Anita Sørensen, konsulent i Center for Frivilligt Socialt Arbejde
  • Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Medborgerskab og Folkesundhed i Aarhus Kommune
  • Anna Marie Hangaard Jensen, konsulent i Center for Civilsamfund, Odense Kommune
  • Lise Poulsen, konsulent i Socialstyrelsen

Følgegruppen giver Frivilligrådet indspark til projektet, og hvordan foreninger og kommuner bedst får gavn af det. Følgegruppen mødes ca. 2 gange om året.

 


Læs om Projekt Sæt værdien fri.