Nye måder at deltage på som aktiv borger

Frivilligrådet vil arbejde for, at nye typer af frivillighed – nye måder at deltage på – får de bedst mulige vilkår, fordi det er her, vi finder inspiration til fremtidens frivillighed.

Vi taler kækt om, at i Danmark er vi verdensmestre i frivillighed. Men er vi også verdensmestre i at skabe muligheder for nye og forskellige typer af frivillige og frivillighed? Der er mange forskellige veje til og forskellig motivation for at blive frivillig. For nogle mennesker vil det motivere, at den frivillige indsats giver adgang til at hjælpe andre. For andre mennesker vil det motivere, hvis man kan sætte sin egen faglighed i spil via den frivillige indsats. For andre igen kan det være svært overhovedet at få mulighed for at blive frivillig. Vi er nødt til at anerkende dette og give plads til reel mangfoldighed, hvis frivillige skal være andre end Tordenskjolds Soldater.Frivilligrådet mener, at der er brug for at sætte fokus på nye typer initiativer, der giver flere mennesker mulighed for eller lyst til at deltage aktivt. De udgør i høj grad vækstlaget for frivilligheden, og derfor har vi brug for at vide mere om dem og skabe bedre vilkår for, at de kan opstå og overleve. Den frivillige indsats skal kunne udfolde sig – også uden for etablerede klassiske foreninger.

Hvad er Frivilligrådets mål?

I 2015-18 vil Frivilligrådet arbejde for:

 • At det bliver anerkendt, at den frivillige indsats og de frivillige kommer i mange og skæve former og faconer – også uden for foreninger.
 • At etablerede frivillige organisationer i højere grad stiller sin viden og erfaring til rådighed for de nye og ikke-foreningsorienterede frivillige.
 • At unge mennesker, uanset social og etnisk baggrund, får flere muligheder for at prøve kræf-ter med aktiv deltagelse og frivillighed og mulighed for at bidrage med deres ressourcer og kompetencer.
 • Hvad vil Frivilligrådet gøre?

  1. De unge på banen: Viden om unges initiativ og handlekraft

  Frivilligrådet vil tage initiativ til at generere ny viden, inspiration og eksempler på, hvordan man kan organisere den frivillige indsats, så man kan modtage unges initiativ og handekraft – uanset deres sociale og etniske baggrund. Unge mennesker skal have mulighed for at være mere end frivillige, der hjælper andre. Unge skal i højere grad anerkendes som ligeværdige samfundsaktører, der bidrager med deres ressourcer, kompetencer og idéer til udvikling af samfundet og den frivillige indsats. Hvad skal af banen for at give plads til de unges bidrag, og hvad skal på banen? Frivilligrådet vil sætte fokus på unge i partnerskab med andre aktører, fx virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  2. Skolen ud af skolen: Elever og lærere i samspil med lokalsamfundet

  Den åbne skole er en del af folkeskolereformen, som trådte i kraft for et år siden. Reformen forandrer og udfordrer folkeskolen på mange måder, og i de fleste kommuner og folkeskoler er den åbne skole tilsyneladende ikke blevet en del af hverdagen endnu. I partnerskab med fx udvalgte skoler og kommuner vil Frivilligrådet skubbe på, at den åbne skole bliver en vej til, at elever og lærere kan komme ud og blive partnere i lokalmiljøet. Frivilligheden skal være me-ningsskabende for eleverne, så de kan se effekten af deres handlinger direkte i lokalsamfundet omkring dem.