Mere åbne og rummelige fællesskaber

Frivilligrådet vil arbejde for, at fællesskaberne i den frivillige verden bliver mere rummelige og opsøgende over for alle typer af mennesker, også over for fx udsatte eller ensomme mennesker.


Som samfund er vi nået til en erkendelse af, at velfærd i dag ikke blot handler om ydelser men i høj grad også om relationer og fællesskab mellem mennesker. Som mennesker har vi generelt behov for at være en del af noget større – et fællesskab; noget, der giver mening; noget, der gør en forskel for os selv og andre mennesker. Det behov kan ingen ydelser dække alene. Men er frivilligheden og fællesskaberne rummelige nok til at understøtte den erkendelse?

De nyeste tal viser, at 35 % af befolkningen har været frivillig inden for det seneste år. Men der er en stigende tendens til, at det primært er de veluddannede og de, der er i arbejde, der er frivillige, mens mennesker med sociale udfordringer i stigende grad står uden for. Blot 21 % af de ikke-vestlige indvandrere i Danmark har været frivillige inden for det seneste år. Der er også en tendens til, der er færre unge frivillige og flere ældre. Samtidig er der en sammenhæng mellem ud-dannelse og frivilligt arbejde. Blandt gruppen med lange videregående uddannelser er andelen af frivillige på 51 %, mens andelen er på 28 % blandt folk med en kort videregående uddannelse .Frivilligrådet mener, at der fortsat er brug for at understøtte, at civilsamfundet består af rummelige fællesskaber, hvor der er plads til, at alle kan deltage på tværs af sociale, økonomiske og etniske forskelle. Derfor må vi som samfund sætte fokus på, hvad der skaber rummelige frivillige fællesskaber. Retten til og muligheden for at deltage i og bidrage til fællesskaber er et grundlæggende vilkår i et moderne velfærdssamfund.

Rådsmedlemmerne Lotte Büchert og Trine Hammershøy er optagede af at få de unge med i foreningslivet. Se dem fortælle om mærkesagen, og deres bud på, hvordan vi får de unge med i fællesskaberne i filmen her.

Hvad er Frivilligrådets mål?

I 2015-18 vil Frivilligrådet arbejde for:

 • At vi får indsamlet de gode eksempler på fællesskaber, der giver plads til forskellighed.
 • At vi får skabt gode rammer for, at frivillige fællesskaber kan åbne sig mod sin omverden og invitere udsatte grupper med på lige vilkår.
 • At de tre sektorer – civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet – går sammen om at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe rummelige fællesskaber lokalt.
 • Hvad vil Frivilligrådet gøre?

  1. CopyCat: Sprede de gode eksempler om lokale fællesskaber

  Der findes allerede mange gode eksempler på lokale fællesskaber og måder at skabe fællesskaber på hos kommuner, foreninger og organisationer. Frivilligrådet vil tage aktivt del i at sprede de gode erfaringer og gøre det tilgængeligt for fri kopiering. Der er brug for mere copycat – ikke bare nye idéer. I relation til ensomhedsproblematikken, vil Frivilligrådet fx gerne medvirke til at udbrede løsninger, hvor det ensomme menneske får mulighed for at bidrage med noget i et fællesskab i stedet for at være en, der skal hjælpes.

  2. Sammen om fællesskaber: Samarbejde om flere og mere rummelige fællesskaber

  Folkebevægelse mod Ensomhed er et rigtig godt eksempel på, hvordan flere organisationer slår sine ressourcer sammen om en fælles indsats mod en udfordring, der kræver samarbejd. Der er brug for flere initiativer af den slags. Frivilligrådet vil undersøge mulighederne for evt. sammen med KL at sætte en dagsorden om ”flere og mere rummelige fællesskaber” ude i kommunerne. Frivilligrådet vil desuden arbejde for, at Frivillig Fredag fremover bliver en anledning til udvikle mere rummelige frivillige fællesskaber med plads til alle typer frivillige.