Fakta om frivilligt arbejde

De frivillige danskere

35 % af befolkningen over 16 år har arbejdet frivilligt indenfor det sidste år.
Medtager man også dem, der har udført tidsafgrænset frivilligt arbejde, så som været med til at afvikle et sportsarrangement, en festival eller samlet penge ind til en organisation er det samlede tal 43 % af befolkningen over 16.
Kilde: Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012, SFI 2014

Om foreningerne

• Danmark kaldes ofte ”ForeningsDanmark” med de over 100.000 foreninger
• Hver fjerde forening er dannet siden 1990
• Der er mere end 83.000 lokale foreninger
• 80 % af lokalforeningerne bruger udelukkende frivillige
• Der er knap 8000 selvejende institutioner
• 3000 landsorganisationer
• 6200 fonde
Kilde: Frivilligt Arbejde - Den frivillige indsats i Danmark, SFI, 2005

Den frivillige sektors samfundsøkonomiske størrelse og værdi

I 2004 bidrog den frivillige sektor med næsten 100 milliarder kroner svarende til 7,1 % af BNP, til den danske samfundsøkonomi (Værditilvækst, som sektoren tilfører samfundet samt overførsler til sektoren i form af medlemstilskud, offentlige tilskud, gaver, mv.). Regner vi værdien af den frivillige indsats med, stiger tallet til 134,5 milliarder kr. eller 9,6 % af BNP .

Kilde: Frivillighed og non-profit i Danmark – omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse, Thomas P. Boje og Bjarne Ibsen, SFI 2006