Årsplan

Mødeplan for Frivilligrådet 2017

  • Rådsmøde tirsdag d. 7. marts
  • Rådsmøde tirsdag d. 23. maj
  • Rådsmøde tirsdag d. 19. september
  • Rådsmøde onsdag d. 29. november

  • Der vil løbende blive indskrevet møder og arrangementer i Rådets årsplan. Der medtages kun møder/arrangementer hvor alle eller flere rådsmedlemmer deltager. Eksterne arrangementer, hvor det udelukkende er formanden eller et enkelt rådsmedlem, som deltager, vil ikke fremgå af årsplanen.